Бояринова Ксения Митрофановна

Ефрейтор, регулировщица, II Украинский фронт.